Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-01112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

οσυνεΙδηση
"K Και
Νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο Αγρίνιο
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
ΜΕ ENA «ΚΛΙΚ»
ΌΙ ΊΙΙ η
ΤΟ ΒΑΑ
Γ. Φιλοδοξία μας
να αποτελέσει νέου ΤΟΠόοημ0.
Πρόταση
ευρώ
νια ΤΙς Καπναποθήκες
Παπαστράτου
ηοηαστρά
ΤΟΙ
άλλα
η αξιοποίηση
το" δημ Ιρ
στη M
οι εκπρόσωποι
Του Δήμου Αγρινίου
ΙΙΙΙΙΙΙΙ. —
Κατέθεσα v μ ή νυση
ENERGY
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΥ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο