Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-01122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-01122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΟ ΟΑΚΑ. ΓΙΑ
π ΠΡΑΣΟΝΗ
ΧΙΡΙΙΙΥΤΚΕΚΤΜΙΙΝ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΙ
449
19
Δ
33
O ΤΣΑΒΙ ΠΑΣΚOΥΑΛ ΚΑΙΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΦΒΛΟΥΝΝΑΞΥΠΝΗΣΟΥΝ. ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΑΡΧΗΓΟΥ
[ΤΙ tiau τσι τι
4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο