Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-02112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΜΕΡΩΣΗ
0 . ΙΙΨΕΙ ΤΟ Ι-ΠΙ, : κοι.Ι.”ΙΙ:
Στη κερκυραή(ών σκουπιδιών...

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο