Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-02112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Οπισθόφυλλο Νέα Κρήτη-02112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Επικίνδυνα
Οβήμρς
200
Πλατανιά καλεί
τους ιδιοκτήτες να
σπίτιαιόύ
βρίσκονται0ΙξΤOΙμόρροπεςκαΤ0ικίες
κστοικΕΙατσΑοήμι
μήχ,Ί /
άηή,1ή

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο