Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-02122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-02122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝ
>ΤOΣ: 480
ΦΥΛΛΟΥ: 13768
T: 210 3817 700 - 210 38 17 7
ΜΟΥΣΕΙΟ,
Ι
ΡΩΙΝΗ 01
ΤΩΝ ΔΗΜΟ
3817737 F 2103817331
9 772529
029169
ΔΣΙΩΝ
17 281 E: iho@otenet.gr
Η ΑΘΗΝΑ
μέσα από τις συλλογές
της Πινακοθήκης X. & Σ. Μοσχανδρέου
4 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου
Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία
(οδός Ι. Παπαρρηγοπούλου 5-7, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα)
ΑΝΟΙΚΤΑ:
Καθημερινές (εκτός Τρίτης): 0900 - 16.00, Σάββατο, Κυριακή: 10.00 - 15.00
1997 - 2018
ΧΝ\Σ)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο