Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-02122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

2
ΑΝΑΤΟλΝ
anatolhE
Καθημερινή τοι Νομού I ww .anatolh.com
κοΖΥΡΗΣ
,10μετρρ αριστουγεννιάτικρ4δέντρΟ άτη Λίμνη—
ΚΟΖΥΡΗ
Πόλύτιμος βάθμόζ γιο τογ ΑOΑΝ
-Τα Α ΕΠΣΛΥ
Θα χρειαστεί
μελέτη για τον χώνο
Φουρνής
Συζήτηση για ενιαίο
φορέα διαχείρισης
του ελαιολάδου
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ε«τπι
ηνιιιιοπει ετι
ΟΙ ηπι.οΡΙΙ
ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ
€10787
αηιν αγάτσκ αμέ
ιερΑπετρΑ
28410.32100 28420.93100
Ο σχεδιασμός του ΒΟΑΚ
Ποιο το πιθανότερο σενάριο
ΕΚΟ
ΕΝΑΣΤΕ
ΑΝΟΙΧΤΑΙ
ορτιοοπ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο