Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-02122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
radio
12:00 - 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ Α
88,6 fm
alpharadiou
Σίσσι_Ι Ακοκαλίδου, ΘοάιΡής Σαλτίρης, Βιβή Σοφιανού
έα Εγνατία —
ΔΕΥΤΕΡΑ
02.12.2019
220
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
ΚΚΕ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Νίκος Σαμανός «Κιταγ-
Υέλλαμε τις επικίνδυνες
στο και
ΤΙΤ Μεσόγεη, TIN
κλιμάκωση ΤΩΝ ΤΡΟΚλΙί-
(ΠΝ της Πυρκίαφ> ω- 7
Ι ΠΑΕΑΟΚΑΒΑ.Μ:
φάΧ)λ 21
. 60-
Π"οης ΦΙ
00-
Ι V Ι 212019. η w Ό
ιτοιρ ο: ηο ο χ Α.
ΟΙ παρατάξεις της αντιπολίτευσης (πλην του Βέρρου και Ποτόλια)
ζητούν να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα η εφαρμογή της απόφασης
που έλαβε η Δημ. Επιχείρηση να μειωθεί η εγγύηση στο 30%
Η ΔΕΥΑΚ (και πάλι) στο κάδρο
πις αντιπαράθεσης
ΚΕΠ ΑΠΟΚΤΑ
(K. ) οτο* Α ΙΙΙ*
φασΙαηκι στη συ .άντηση
είχε ο »ιαιυτής της ΤΙφΙ"ραακής
με τη Νέα Δημοκρατία
με Τον
Τα η
Και
επικαιροποΙηης του Μητρώου της , την ιπιβολή
πτωης ύψους στην εγγύησης από τους
της .
ο μα Την TrK ΔΕΥΑΚ ΠΟ
Δ ημ0ΤΙ*Η Συμβούλιο. tTtl Της
τη της Από την του. ο
"φόΙ8ρ ος της ΔΕ"Κ Απόστολος Χρόνης. ερωτη&Ις
σχετικά. απάντησε όπ το & μα της εγγύησης
ότι
Την Τρυ
ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ
ΤΗΣθΑΣΟΥΑΠΟΤΙΣΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Μεγάλες ζημιές
νται σε ορεινούς
αγροτικούς τα_Ι
vnaaj αιτό τις βροχές, τιτλ-
εκ πλέον
απροσπέλαπα ω- 4
Ηουκαμισάς
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΤΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Δημοτικού,
Αυκάου, ΕΠΑΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΝΈΩΝ ΤΝΠ1ΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
: 77 & τηλ: 2510 220201
ΠΒ. ΚΑ Θ. ΚΡΑΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο