Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-02122019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-02122019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ασταμάτητη
παντού!
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΕΚ ΣΤΟ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
ΙΙOΥθΕΝΑ. ΣΕ ,ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΗ ΕΎΚΟΛΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ (21-29)
Δευτέρας
φ.μκρΙδ.
Τ" μ lT m
ΑΙΙό τις 6 Ματου 2018 και μετά, δεν
θέλει σχέδιο, αεφΙά και
έχει γίνει και τίποτα σωστό αλλά...
. ΤΕΛΕΥΤΑΙ0 ΜΗΝΑ ΣΤΟ Η. ΤΟ
-ΤΕΡΜΑ ΠΙΕΙ. ΔΕΝ , πογ
φτιάχνεις μια ΑΕΚ από ιην αρχή
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ H ΤΟ ΑΔΙΕΞOΔ0.
ΜΑ ΧΑΡΆΞΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑ
ΤΟ ME ΠΑΟ. ME ΑΕΚ ΝΑ ΙΩΜΙ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ rENNAlEE ΑηοΦΑΣΕΙΣ
ΝΑ on ΟΙ ΊΑΙΚΤΕΙ ΚΑΙ WOMNHTH
Ο ΒΙΤΣ "ψήνει- π νητή που
"μεταμορφώσει" ΑΜΕΣΑ την ΑΕΚ και να μείνει μετά το
««ΚΑΥ-το»
24ΩΡΟ!
ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΟΨΙΝ ΚΑΙ Ο κικοηιττ
ΕΙΌΥΡΟ όΙΙ ιο ΙάββΙΙΙ0 κοντρα στον Πανιώνιο,
θα έκει η νέο στον
θυμίιει εποχή... Μοράις!
Η ΧΕΡOΤΕΡΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΙΣ 12 ΓνΩΤΕ.Σ ΑΓΝΣΤΙΚΕΣ, ΑΜ
ΤΗΙ ,ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
Στο
την οδηγεί!
ΟΙ 8 ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 9 ΜΑΤΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ...
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 62 ΠΟΝΤΩΝ Μ.Ο. ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
OiK0111 μοιρασιά (1-1]
ι. στο οιωπ-παοκ
Στο -10 ΚΑΙ ΣΤΗΝ Η „ΕΝΩΣΗ„
ασοναιιοε. ιον Πλατανιά 12-010 ΝΑΙ Γιάννινα
Σε ιρ0ΚΙά ανόδου ξανά o Ιωνικός,
που νίκησε (2-01 την ΤρΙναια
στην
14-0 τον "σιακΟΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο