Ανατολή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανατολή

Ανατολή-03052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

3
ΜΆΙΟΥ 2019
18.sss
28
ΑΝΑΤΟλΙ-Ι
anatolhk
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι Έτος Ιδρύσεως 1932
%ρΙΛής ΚΟΖΥΆΙΣ Ι έκδοση: wMNanatohcom Ι Διευθνπής: ΗΝ ΚΟΖΥΡΗ
- - Το Σάββατο η φιέστα του;ΑΟΑΝ,
τς 3ρς _αγφνφς„ορεινού δρόμοψ-στην-Κβιτσά
- Συν±χίζετάι η αγωνιστική-δράση στο στίβο
BOAK με διόδια αλλά_όχι για τους Κρητικούς;
O Βαγγέλης
Μεϊμαράκης μιλάει
στην «Α»
Σήμερα παραδίδεται η
γέφυρα Χαμεζίου
epv
οτο
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0 - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ0
ΤΛΥΛΩΝΑΚΗΣ“
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΤΟ ΚΙΛΟ
0,49€
Ελληνικές
ΦΡΑΟΥΛΕΣ
Ελληνικές
ΤΟ ΚΙΛΟ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
1,15€
Εισαγωγής DOLE
ΟΙ ΚΑΛΠΕΡΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
Πώληση OlKOV
Τελικά δεν εκοψε κορδέλες
Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε έργα του ΒΟΑΚ και του Αποσελέμη
ΜΙΧΑΛΙΙΣ ΑΤΣΑΛΑΚΙΙΣ
Δεν εγκαίνια οι
έργω από
ποι_ι ο
ηρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας,
"όμα και στους δημοσιο-
ινήρο επίσημων τελε-
φ θηκε το δρόμο της Με-
gOAK
από τη
Αηοοελένη χωρίς να
συνδρομή της ηαρούσας
Στις επισκέ
ΠΙ ΤΕλξΊίΌξΙ
με
την επόμενη πενταετία.
ΑΙ πό το μήνυμα.
οπι ές αρχές αι φορείς.
Την
μια
των
επιλογή. απέναντι στην
έτα σαφές ηο-
της
ώΤΙ ό
BOAK α.
πως εξ αρ
μαγκαίος για την Κρήτη
ήταν τυχαία
θα "ροχωρι*ει μαζί με
έθετους άξονες και
Διευθύνοντος Συμβούλου
ΤΦΙ ΟΑΚ Φώτη
όταν
ηολΙΤΜές α-
ηρωθυπουργό στο τμΫμα
νηκε ξεκάθαρα πως επε
BOAK
δίωξε να με
άναγ«αιότητςς του ΒΟΑΚ
κορδέλρ για να κξΦουμε .
ι.κτεο
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.ε.
€10787
ασυναγώησα τμές
Ν ε ΑΠΟΓΙΗ ιερρπετρΑ
28410.32100 28420.93100
ΟΣΙ καΙ ο K. ΤΟί
Πρας το εν.
οχοληθεί μι το θέμι και
την ενημέρυση
ΠΟΟ ΤΟ έργρ από
οντες
οι χαμηλοί
ηρωθυηουργ*. στην ανα
μεπ$με .η πολιτική
Της
κατε
στη
που αρκετές
με νόημα, το
έργο του δρόμου
το 2015. -Τρ
ΠΙΙμξ Ο
K. Τοίηρ€ς επιδιώκοντας
να πληροφορηθεί ηερ α
σάτιρα το συγκεκρι-
BOAK. το
οποίο θα αποτελέσει και
"ΙλόΤ0 TOV ΠΟΙΔ
όλο το
τιμή του στόχευση.
-Τρ όραμα,
Ο gNK
μετατραπεί οι ένα ούγ
το νέο
η Κρήτη
Στη
Περιγιάλι
ξανά κοντά καθημερινά
και
ότι το Σάβ%Γ0 4
δεν να σας
λόγω
ΑΚΤ T T E Ού
2$.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο