Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-03052019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ τκογηΙΔΙΑ: ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνείδηση
της ΑΙΙωλΙας της
Αποτίμηση εορταστικής περιόδου
ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΙ
ΑΝΑΣΑ
για την αγορά του Αγρινίου
«Τ0 αυτί της κυβέρνησης
δεν Ιδρώνει»
04.05.2019
LAVA
ENERG
ΣΠΗΛΙ
ΛΙΒΑΝ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο