Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-03122019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-03122019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ANHKEl
Στο τον
«ΩΣ ΕΔΠ! ΑΝΑΚΑΛΕΣΤΕ
ΙΝΗ
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ»
ΔΗΜΗΙΡΗ ΙΙΙ ακοφΑΝΙΙΕΣ.
ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΥΒΈΙΣ ΙΑΙOΥ ΚΑΙ
E GREE
ΟΜΠΕΙΝΑΙΕΤΟΚΣΝΑΤΟΠΑΠΑΠΚΣΕΜΕΙΜϊΤΤΠ“ΑΕΠΣΟΤΜ,
33
ΤΑ 20ΧΡΤΙΜΙΑ ΠΙ HE75f.
ΟΠΛΟΠΟΛΥΒΟΛΟ
93
ΠΡΟΣ
ΤΗΝΕΟΔΟ
4
o πΡα
ΟΠ ΠΒ" ΚΕΡΔΙΣΟΤΗΕ“ΙΚΕΡΙΤ.ΑΙΕΠΑΗΕΣΤΟΕΤΙΟΗΕ»
1<ΠΑΙΖΑΜΕΚΑΛΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο