Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-03122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
radio
12:00 - 14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ Α
88,6 fm
alpharadiou
Σίσσι_Ι Ακοκαλίδου, ΘοάιΡής Σαλτίρης, Βιβή Σοφιανού
έα Εγνατία —
ΤΡΙΤΗ
03.12.2019
220
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥθΕΡΙΑΣ:
ΦΟΥΛ
Διιμώκι καταγγελία
Γκι»γοιι Γραμμένου στο
δηιητικό συμ-
βούλΙ0 γη
διακίνηση
και αιηιατειππΠα
ΠΑΕ ΑΟΚΑΒΑΜΙ965:
511 (φέτος)
στην τιιλεΦααι
. 60-
Π"οης ΦΙ
00-
Ι V Ι 212019. η w Ό
ιτοιρ ο: ηο ο χ Α.
ΜΙΑΜΝΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΠΙ
ΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΙ--Ι ΚΟΤΤΑΚΗ ΣΤΗ «ΝΕ»
«Ο Ερντογάν
επιδιώκει να τα
πάρει χωρίς
να πέσει πισταλιά»
δΙΙΙΘυντής της ιστορικής φημερίδας ΤΤΙΑ , Κοττάκης ,
Radi088.6.
ς Την
— τη V TOWK1KriSAOZ.
στήριξε που Ιίναι to "a τη &ηώιση αυτής
της ξέλΙξηςδ πλωματικάκαιπ€Αιηκά. Ιίναιηεθνική
μας να
με νόημα. S
ΟΠΙΟ
ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
- ταιέπινέο
Δέκηιακπιγημη-
σπαήιίαγωστρατΙΤΥΙκή
ακτο2Ο5Ο θέσητικΠΑΜΘ
Ηοΰκόμισάς
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΙΤΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
30 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΝΈΩΝ ΤΝΠ1ΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
: 77 & τηλ: 2510 220201
ΠΒ. ΚΑ Θ. ΚΡΑΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο