Τύπος Θεσσαλονίκης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Τύπος Θεσσαλονίκης-04072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης

Οπισθόφυλλο Τύπος Θεσσαλονίκης-04072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

MON
50
ΕΠΤ
τυπος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4-7-2019 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛ0Υ 7450 Ι ΕΤOΣ w.vw.typosthes.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ
Το αδιαχώρητο
Πλήθος στην
προεκλογική
ΤΟΙ)
νίκης με τη ΝΔ, ιιιι"ιι-
στην ομιλία Κοκκόρη
γιώτη Κοκκόρη, την
προλόγισε o
Γιώργος Αυτιάς.
ΙΙΙ
ΜΕΣ4 ΦΥΣΗ
Καλοκαιρινά
TO Ιδανική
τα πιπ
ΠΟΤφΙΙΙΙ. π ι
ΤΟ TOVS
ετοιμάσει
Και
ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Παράταση για
δηλώσεις πο
Κτηματολόγιο
30
η δηλώσεων
στο ΤΙς
ριι:ιχίήΤη5 Χώρας που η προ-
τοι
ΣΕΛ ΙΙ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Ο ΟΑΣΘ ζητά
86 εκατ. ευρώ
από τον «Ηρακλή»
Σε συνεχή "επίθεση" ενόψει
τοι ποι Τρία
ΤΟΙ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγανάκτηση για
τις ιπηρεσίεςΥγείας
με ΤΙς της
το Των
55-65 που έχουν και τις περισσότερες ανάγκες για παρο-
χώρο υγείας το Της
το 79,6% Και στις Των
65 n Θεωρούν πληρώ-
περισσότερα την Τους (είτε
χή σε φάρμακα, είτε για εξετάσεις) και πως οι παροχές
είναι χειρότερες (πχ χρόνος αναμονής για χειρουργείο,
ραντεβού σε ιατρό, επείγοντα κλπ). ΣΕΛ 4
παογ ΣΤΗ
ΝΟΙΚΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
«Ζωντανεύει»
ο Κεδρηνός Λόφος
Νέα αρχίζει για το αναψυκτήριο τον Κεδρηγού Λόφου, που παρέμενε κλειστό στη του χρόνου εδώ και έξι καθώς ήταν ΜΙ-
n τοι δ ΙΚΙΙΙώΙΙΙΙΤΙ»ς της του.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο