Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-04122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΙοιιικήΑιιιο0ιοίκιιση
σιοΠογκμήΙΙ0
ιιεοιΙιΙπςιιις
ΙΔΙΙ0ίοςήιμο€Σα2 [00000ΚOΙ...
Κρήτη
ΑΡΙΘΜ0ΣΦΥΜ0Υ 5497 1 C ΤΡΙΤΗ4 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ2Ο18 www.neakriti.gr
Θεάματα αντί άρτου από τον Δήμο Ηρακλείου
Γεκατ. o
285 χιλ. οι φτωχοί
Οι "εθελοντικές” υπηρεσίεςπ υ πληρώνονταιαδράκαι
άλλες παράλογες ιστορίες από τις συμβάσεις του Δήμου ΣΕΛ.1Μ1
Κρήτη ΣΕΛ 17
Αυτοδιοίκηση ΣΕΛ.
Β. Γιακουμάκης
109εκατ.ευρώτηντετραειία ΜιλάνεστηΔικαιοσύνηοιφερόμενοι Τιέφερεη Πηνελόπη”
γιατουςΔήμουςτηςΚρήτης μετησφοδρήκακοκαιρία
Μισή Πίιμο κοπτικΟ ΠήΟι πιηΠήθπκε νιο... 500 ειιμή)!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο