Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-05112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ηχώ

Οπισθόφυλλο Ηχώ-05112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2ΟΙ9
ΕΤΟΣ:490
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13997
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
Τ: 210 700
TTE: Σε λειτουργία n Bank of
China στην Ελλάδα
g Το
ΣΟΝ η
Συμφωνία για τα διόδια
μετά από 6 χρόνια
2020
Εδώ
G RlTS
η Οδός η
- 210 3817 716 - 210 38 17 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjh(klimoprasion.gr
ΙΙορείες
Εθνική
ΟΤΟ
ΕΛΣΤΑΤ
Μεταναστευτικό
H έ παοη λόγω
Μειώθηκε κατά 33.857 άτομα
ο πληθυσμός της χώρας
33. o
0 ωμός
Α" την
οι Το 2018
σ t (44
"ΙΙ 41 ,
42.867
ΣΤΙς
οι ,
% το 2017
οι 120.297
(61387
με 2017 "ον 12.4469 («.ι6ι
ώΤΙ0 tOV
ΟΙ "t 47428 (4.010
ΚΊΙ "Alt KOl),
κατά
d 24
6.369,
ΚΤΙ ΤΙ Που 4-921. ΣΤΟ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο