Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-06122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΣΕΛΙΟ-ΙΙ
Ιω(Ι μέσα ιην ιου 1 ]χρονοιι - απόφαση
ιων του
Κρήτη
MEA
ΑΡΙΘΜOΣΦΥΜOΥ 5499 ΤΙΜΗ 1 C ΠΕΜΓΙΤΙ Ιό ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018 www.neakriti.gr
Χριστουγεννιάτικος μποναμάς_για τους παραγωγούς
18 Δεκεμβρίου
ΟΙ ξΙΙΙδΟΤήπς
o Πάνω από 100 εκατ. ευρώ θα "πέσουν” στο νησί
για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα
Δικαιοσύνη
Αθλητισμός
Τουριστικοί φορείς
Ιεράπετρα
Πυρπόλησανετπά ΟΧάρηςτουΕργοτέλημπήκε Δεκατριάχρόνιαγιατα Θετικάβλέπουντο νομοσχέδιο
αγροτικάμηχανήματα στα100χρόνιαηιςζ0ήςτοιι„ 906δενδρύΜιακάνναβης τουθεμαηκούτουριφιού

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο