Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-06122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΑ ΟΧΙ ηΙΑ.„
οσυνειδηση
Ημερήσιο Εφημερίδα
της ΑιιωλΙας και της Ακαρνανίας
με Την
Λλμου
41
Διαγωνισμός βιτρίνας TOV Δήμο Αγρινίου
Τα καταστήματα φορούν
τα νιορτινά τους!
Έξι
για
@ Κ ΤΕ Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ι
LAVA
ENERCV

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο