Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-07112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

οσυνεΙδηση
"K Και
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
META ΤΗΝ ΑΒΟΡΑΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΑ
"ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ»
ΕλλΙίιμις οι ηοραοκιικστΙς στο Νοσοκομείο Μιοολση ίου.
Εγκρίθηκε η μελέτη
για το Αρχαίο
Χωρίς ΔΣ επί τρεις μήνες
τα Νοσοκομεία Αγρινίου - Μεσολογγίου
το v
Μάρτιο για 85.000
δικαιώματα στην
Α αρνα
LAVA
ENERGY
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΥ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο