Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-07122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7
ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ20Ι8
ΕΤΟΣ, 48
ΑΙ). ΦΥΛΛΟΥ: 13772
ΛΙ-ΙΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚOΣ:
ΙΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙ Ι Ι
1,5€
Τ:21038Π7οο-21038177Ι6-21038Ι7737 Γ:2ΙOΜΙ733Ι-2Ι038Ι728Ι
4
τρεις
γενιές ζωγραφικής
Ελληνικής χαρακτικής
γλυπτικής
B ΚΥΚΛΟΣ
Από τη συλλογή της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης
Χ. & Σ. Μοσχανδρέοι,
7 Δεκεμβρίου 2018 έως 13 Ιανουαρίου 2019
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 Ι 9:00
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΠΑΝΝΗΣ
McF
ΠΕΙΙΥΙΙώς 206,
Πληροφορίες : mcf.gr - 210 3418550

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο