Καθημερινή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή

Καθημερινή-07122018


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Καθημερινή

Οπισθόφυλλο Καθημερινή-07122018

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΤΡΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΣΕΝ ΔΑ 9
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
O «ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ»
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΣΓΗ ΓΗ
ΙΙ
DEUTSCHE GRAMMOPHON
H ΘΡΥΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΣΒΗΣΕ 120 ΚΕΡΑΚΙΑ
14
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος iOOi Α". φύλλου Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΙΙΑΡ,ΙΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ 2018
r. €1,00
ΣΉΜΕΡΑ
ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ
Και σε διπλωμάτες
η καταβολή
των αναδρομικών
ανηδρομικά, ΣΙ)ΙΙΙρι.παιιε τροπολο-
που 0Ι0Ιέθηκε στη ανα-
ιο διδακτικό προσωπικό
των Α«ηδημιών Ειιηορι ού
και ΟΙ tOlJ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Υποχώρηση στο 18,6%
της ανεργιας
ΥποχώΜισι περαιτέρω η ανεργία
μήνα
201
2018. m. 22
Ευάγγελος Μείμαράκης:
με Κυριά«ο Μητσοτά-
πάμε ιη
θα πωεδοευοει στο 0ΙΝέ-
δριο Ν.Δ.
Κοινωνικό
λήξ ΤΟ
μέρ« μα.ΙΙΙ να
14
22
υηουφγείο Παιδείας.
γεί ΒομΑή έξι
ΗΠΑ - Νέο twlmtl
ράθεοης μεταξύ
Ουάσιγκτον Πε-
νομικής
ΚΟΙ ΙΦΙΙ
tlt
ΟΙΟΥ
Huawei παραβιάζει ιο εμπάργκο
οτο Ιράν. 2
65.000
ΟΙΟμς δρά μομς
τρέψουν ένη νέο γύρο
εναντίοντπς ηο-
Πρόσφυγες: Την ένταξη
στην
το 2019
00 υπηρεσίες σε
ά0ΙΙ
μας. 9
Αντρές Φάιελ:ο
στην με 10 μεγάλο
15
Καρκίνος: Δύο βραβευμένοι
με Νομηέλ
Ο Αμερικανός Τζέιμς κοιο
Ιάπωνας Ταοούκου χόντζο. προει-
δεν να
μέσα επόμενα
Τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δάση
Εναντι προστίμου εξασφαλίζεται δικαίωμα χρήσης έως και 40 έτη
Την ΤΟΚΤΟΙ1
από την κυβέρνηση.
ΑΙΙό to
το οποίο
ΙΙΙΙκνώοεις και έχει την Ιδιαιτερότητα ότι
Ο ΟΤΙ Ι την
u αλλά
Ιδιοκτήτες τη
vo τοι
για 25 ή 40 Ι-Τών. "t Τη
ένα στη ρύθμιση. ο Ιδιοκτήτης
τοι "ΙΙράβ0λ0 250
ευρώ
με
κά μεταβλητές. Το
ΟΙ 1 S 8 ΙανΟΙΙα
σκαλί την πλήρη νομιμοπρίηοη
των αυθαιρέτων αφορά, ΣΙΚ3
Εκτεταμένα επεισόδια στην επέτειο Γρηγορόπουλου
φλόγες εργριάξιρ ςρμ ιη παμ για Ί ία
ε ηΙΙέθη
με βόμβες μολόΙ0Ι0 αυτονομικούς. στην η ώ .ΑΣ. επιστρόιευοε τρία υδροβόλο οχήματα. προκει-
μέΠΙΙ ΙΟ Σελ. Ο
Cou
cou c
σ-_ου col_.l coll
ΣΧ0ΛΙ0Ι
Toy Νικογ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΗΠΑ, Ρωσία, Ε.Ε. και εμείς
Η Μέρκελ παραδίδει
τη σκιπάλη
Η σημερινή ημέρα
Μέρ ελ στην ιου
Κέψμ0Ι0 Κ
αν διά-
ο Μερις.
ΙΙΙ .
ενάΙΙΙξΙ της
οηοη ΙΟ
Ο ΟΙΌΠμμ
Σόιμπλε
αποβολή ιης ΕΑ.λάΜς. ΙΟ
οι αγωγοί
στην ατζέντα
Τσίπρα - Πούτιν
Σήμερα η
ΟΙ
τις ΙΙΟΙΙ
Ο ΤΟ 01 α
οχα
χθες ανοικτά ζήτημα επέκτασης
Stmam
ΙΙ έχει
ΤΙΙς ΟμαλΟπΦί
ης των μετά Τις
κα Ι τα της
Σελ. 8
Αύξηση-ρεκόρ
στις ξΚΤΤΟΙΙΠές
των αερίων
Καιά 2,7% ιο 2018
ΝΤΙ) ΙΙΙ")
αερίων προκαλούν το φαινόμενο
οδηγώντας μας όλο
Ktll ΠΙΟ
της αλλαγή
οι εκπομπές αναμένεται να
ΤΟ 2018. ΙΙ
ΚΥΡΙΟ
Μία ελπίδα
O ελληνικός περιμένω
στο κοι ωριμότητα
ΤΟΙ" ΙΤΟλΙΙΙΚΟ0ς ΤΟΙ) t wi-lts, ΙΙ
δίνει
να ορισμένα
χιστα και δύο Θο ήταν
νέσεις κρίσιμα ζητήματα
καιρό ωριμάσει. Τα δύο
K ΕΙ1ί
κάποια
ΙΙΙ ό Την t
τητη Μ έοα
ΠΟλΙΤΙΚή.
α ΙΠέ3
αχτίδα
ΕλΙάΙ&κεξορΙάΙ0Ι άμε«
η ΙΙΙ
η Ι Μ>μήΙΙOΙ0 "ΙΙΙ"
Ι ΑΙ." δ OVO
ιο Ι."Ι0έΙOΙΚΚ
πρέπει
με με
ΗΠΑ
Toi ατη
σΙΙι: η ω-
Ιξ ς Ιης Ι
ικ με ικ το ΜΑΤΟ
δεκηειίες ιη
μι ΗΠΑ-
. trlv
διεξαχθεί η συώιη
τη Η ΗΠΑ
ΚΟΙ llW
μειξη ή ή
ΚΟ Ι ΟΙ έξι ,
ξεΙ( *ύοωοηό ιην
"ΓΙΑ
ΙΙΙ
ηρέσιει
ε πύηοη
ιο ΙΙΙ* Ι".
ΟΙ σινεφίλ TOU μέλλοντος
Το
ΕιρΙΙβΙΠί ΙΟξ0ΙΙβά, ,
ιογράιωυ ιηι: ξεκινάει οήιιερο σιο Μέγαρο
ΤΟ πρόγραμ
μα έως Ι ετών περιλαμβάνει
βοΑή 75 παραγωγής.
την με ιηλογοιε-
ΣΙΚ 15

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο