Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-07122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Όχι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Με δωρεά Μαρτίνου
συντηρείται ναός
στο Γύθειο > 0Ιλ.Ι
Ταινίες από το Φεστιβάλ
Δράμας προβάλλει η Λέσχη
«Ρόδον» στη Σπάρτη >0Ιλ.10
Η αθλητική κίνηση
στη Λακωνία > 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙκιμΟρΙOΙ 2018 1 EtoS 23 Ι Αριθμός 5540 Τιμή φύλλου
2731 ωι253 2731081250
Χρήσιμα συμπεράσματα σε ημερίδα του Επιμελητηρίου
Η οργάνωση «ανοίγει» δρόμο
στις λακωνικές εξαγωγές
Αναγκαία η δημιουργία ομάδων εξαγωγέων
Πραγματοποιήθηκε την Πορο-
σκευή 30 Γύ-
θΕΙ0. η ημερίδα με
"Προώθηση των Εξαγωγών
Λακωνικών
0Π0ία διοργάνωσε
τήριο Λακωνίας συνεργασία
με to Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & TOV
Enlerprise Greese . Στην
ρίδα συμμετείχαν εξαγωγικές ραγωγή. μεταηοίη0η. συσκευα-
επιχειρήσεις της Λακωνίας κοι εμπορική
μέλη τοι) Επιμελητηρίου
που ενδιαιρέρονταιγια την εξ". διαδικασία.. Τόνισε. δε. την
6-Ι0δΙΚ00ί0
για
O τοι τη
ρίου Λακωνίας. K ΙΙ0Δννης Πα-
ναρίΙης. απηύθυνε ένα ούνΙ0μ0 Στη συνέχεια. o πρόεδρος
S tOV
γωγή πο-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σταύρο 0
την Ομιλία
ζοντος την ικανοποίησή ιου για
συμμετοχή εκδήλωση
ματικότητας της Λακωνίας.
κάτω οηό m στέγη 101) Επιμελη-
Προσοχή εφιστά το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας
«Μαϊμού» έρανοι για ΑμεΑ
και φέτος στη Λακωνία
Το ΔΣ Του Σωματείου Ατόμων
ειδικές ανάγκες N.
ενημερώνει ΥΙΟ lOV
δυνο εξαηάιηοης των πολιτών
ΙΙΟυ
ότι υποστηρίζουν
με ειδικές ανάγκες σε έντονο Τις περιόδους των γιορ-
σημεία μεταξύ ακριβώς Που o
νιος.
ανάγκη να βοηθήσει ιον Συνάν-
το tou .
Εξελίξεις για
τα παράνομα μπάζα
στο οικόπεδο
του Δ. Σπάρτης
Μετά τις αποκαλύψεις
του «ΛΤ»
-Ταρακούνησε. tov Δ Μα.
ρ0θώνος και Τις αρμόδιες
Αρμές. Το αποκαλυπτικό δη-
Τύηου αναφορικά με την ηο-
ράνομης απόθεσης -
καμένα της Αν. Αττικής
ΙΜάτι]- ΟΕ οικόηε6ο tou
Σπάρτης Νέα Μάκρη.
Μιτά τις που
πήρε to συγκεκριμένο ντο-
ο Δ. Σπάρτης είχε
άμεση με τη Δη-
μοτική Αρχή Μαραθώνος ζη-
για
έκνομη ενέργεια απόρριψης
Ιδιοκτησία ιου σπαρτιατικού
δήμου. ότι
TOV η
Οικονομική Επιτροπή ιου Δ.
ουνάψξΙ ΟΙ.ιμ-
για την ηροσωρινή ηοροκώ-
ρηοη του Χώρου (έως
μόνο την
ματισμένων κλαδευτικών
Συμβοι)λιο της Πέμπτης W 21
ο δημοτικός σύμβουλος
οποίος το 6" -
μοσίευμα του -Λακωνικού
ζήτησε Ιη
ΤΙΚή Αρχή
τις ηροθ€σεις
συνέπια στλ. 7
Από το ημερολόγιο
μιας μοναχικής
κατσαρίδας

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο