Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-07122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
τιΜΗε Ι20
ΠξΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤOΣ
ΚΑΛΑβΡΠΗΨΥΡΑη ι :
> 19-22
Εγκλημα... τιμής
για τον παραγωγό
Κορυφή τοι) η
επίσκεψη Τσίπρα στα Κα-
λάβρυτα.
ΕΛΜΕ: ΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
Η υπεροπλία ιης ΔΑΚΕ. τα
πολιτικά μηνύματα (και τα
> 10
ΚΡΥΑ Η ΠΑΤΡΑ,
ΑΝΑΨΕ
Με μάλλον 0ΙΠΊΙθιομένο
Κύλησε η
tns δολοφονίας 101J Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου. > 15
24 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Επενδυτές αναζητούν και-
νοιόμες προτάσεις. Τους
πείθεις; Κερδίζεις.
ΓΡΑΦOΥΝ
ΑΝΔΡΕΑΣΣOΦΙΑΝOΠΟΥΛΟΣ > 6
Η δικαιώση μιας διαμαρτυρίας
Ποιος πλήρωσε τη
ΠΑΝΤΕΛΗΣΜΑΥΡΙΔΗΣ > 8
Η επιλογή επαγγέλματος
ΑΓΓΕΛΟΣΡOΥΒΑΛΗΣ >
Ξινή πολιτική πο αμπέλι
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
11
Και όμως, δεν
φτιάχτηκε!
αδιόρθωτο ιο
Τηλεφωνικό κέντρο στην
TOMY Αγίου Αλεξίου.
Και αυτό;
Τα καυτά
ερωτήματα
Θα πωληθεί η ΠΑΕ πα-
ναχαίκή; Σε ποιον; Ποιος
βάζει χρήματα; Θα φύγει o
προπονητής;
Ζητείται ««νέφυρα»
νια έργα 22 εκατ. ε
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
n διάσταση μεταξύ
Δήμου και
αρχιτεκτόνων
και οι
αναπλάσεις
μένουν στον αέρα
ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
προοπτική για
την πόλη
σκαλώνει σε μια
διαφωνία
μεταξύ
«στρατοπέδων»
Καθυστερεί η
θηοη των αναπλάσε-
ων που θα μεταμορ-
εμβλημαΙΙΚά
tns ΙΤόλης, κα-
ευοδώθηκε η
προσπάθεια
ons μεταξύ Δήμου Και
Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικάς.
Αντίο στον άρχοντα με τη χρυσή καρδιά
Δάκρυ Και Τον σπουδαίο και ανεπανάληΙΤΙ0 Δούκα, Ανδρέα Και υποβλητική ταφή οτο tOV Ιά-
φο των εκδοτών της και Των ανθρώπων που πήραν τη σκυτάλη της εφημερίδας μέσα από την ίδια οικογένεια.
> 2-5
Δημόσιος
διάλογος
για την πόλη
Σήμερα και αύριο. Η .ΓΤε
λοπό .νηοος. διοργανώνει
101J ΤΕΕ. Τριών
Ναυάρχων. Ποταμός ενο-
ΙήΙων, ζουμερός διάλογος.
TO (Σελάδα 17).
Ο στόχος (Σελίδα 2)
ΓΟΥΝΑΡΗΣ>
Εκδοτική προσφορά
στους αναγνώστες μας
Τον προσκομίζοντας :
να απΟΚΤΛ0ξΤξ
στην προνομιακή Των
5,00 (αρχική 13,00 ε)
βιβλίο
του Γεώργιου Νιάρχου.
2016.00-224

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο