Πρωταθλητής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής

Πρωταθλητής-08072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

000000
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Ι
Κόκκινος
κ
ε
ΚΑΙ
τον λο
ΑΔΙΚΗΣΑΤΕ
ΕΟ...
Πρωταθ4ητής
τον λαό του
ΤΙΜΟΡΚΘΗΚΑΤΕ
Δαπέρα 8 2019
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΙΝΟ ΥΡΓΙ0 ΥΣ
Μην τολμήσετε
να αδικήσετε
τον Ολυμπιακό
.ΜΜΑΣΒΡΕΙΤΕΑ“ΑΝΤΙΣΑΣ
Γράφει
o κύριος
Πρόεδρος
Δεν θα μας
ξαναλέψειε
πρωταθλήματα
Δεν θα
O ΠΟΛΕΜΟΣ
ξαναχαρίσετε
εκατομμύρια
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
το πιο μεγάλο κόμμα. του Θρύλου...

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο