Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-08072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

αθλητική
εφημερίδα
--ΚOΥΠOΝΙ
Δευτέρας
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΕΚΑΡΑΣ πη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 32
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ
H «ΩΡΑ„ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΠΟ ΚΙΕΛΠΕ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ! ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ»
ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟ ΡΥθΜΟ, έδωσε
το δίδυμο τωύ“ΛΙΒΑΓΙΑ-ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ
Μειγκολ άρα τουΤν1άρκο ο 52 , άνο
γιαπην ΑΕΚ (1-0 την κόρνικ
ΕΠΕΣΤΡΕΙΙΙΕ με ΒΡΑΝΙΕΣ στην
φάνηκε η ιιιιουσίιι του ομο δεύτερο ημίχρονο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΑΛΔΕΣ, με
ΤΡΕΛΈ ... ΑΚΟΜΑ Ο κογΠτ, ήυγ
Τους κάνει...
ΟΙΙάΠΏ ΙΠ του.
αοΜά
Διαρκής κίνηση και
εναλλαγές θέσεων
στο 4-2-3-1 του
Καρνιόοο. που
δ0ύλειυε εξιιιρειικα
νίήΙιιριοιο φιλικό
ΙΟΥΙΕ,Ι0 ιοι,1ΙΜό λες
ήταν τελικός,
o ΤΡΕΛΑΜΕΜΙΠ
ΚΑΡΝΤΟίό!
ΤΟΥΡΜΠΟ!
Φουλάρει νια ΒΕΡΝΤΕ,
επαφή νια ΚΑΡΤΑΜΠΙΑ
Ο ΙΤΑΛΟΣ ΕΞΤΡΕΜ ΠΑΝΤΑ
Ο ΠΟΧΟΤ ΚΑΙ ΑΕΚ
ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ...
ΠA ΝΑ ΡΟΜΑ
ΑαολΜτω Μόμα η
με τον Αργενπνό ακμΙο
αλλά δεν Ι.ηήρξε κάτι προχωρημένο,
σΜν
ΚΑΡΝΤΟΣ0.
δ Ομο
να "ου" στο αωκνΙΔι Της ΑΕΚ.
"Η φιλοσοφία ιου ηροιιοΙΙΙΙή μας. με Την επιθετική
ΙΙΙΚΙΙΚή από όλους ΙΙΙΙς, είναι «Οιι πρωτόγνωρο
για και νια ιο ελληνικό ΠΟδΟσιοαιοοο

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο