Λόγος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λόγος

Λόγος-09072019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Λόγος

Οπισθόφυλλο Λόγος-09072019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΟΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. - ΤΙΜΗ 1 ΤΡΙΤΗ 9
aggclia
ΠA ΤΙΣ
www.e-aggelia.gr
logosnew@otenet.gr
ΤΣΙΠΡΑΣ
Με όλους τους τύπους
η τελετή παραλαβής
- παράδοσης
Μέρος της συμφωνίας
του 2018 0 στόχος
του 3,5%
κμι 25
Τα 19 νέα πρόσωπα
που μπαίνουν
στη Βουλή
οι προτεραιότητες
για να λειτουργήσει
η ατμομηχανή
της οικονομίας
ΛΙΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ TOY ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Καθαρή
εντολή αλλαγής
Υπ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εως 15 Ιουλίου η τελική υποβολή
των Μηχανογραφικών
ρεκορ ΑΠΟΧΗΣ
Η παραλίΦ
οι αροκλάσεις
Την να αναλά8ΙΙ o
δράση
νίκη
Της
Bloom be. g.
51
το "θα να
δημόσια
οι AV
κληρονομήσει
ΙΙΙ α O
η Ελλάδα να
να εργασίας
μια
Υβ ά
φ" το
αλλά Και

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο