Ημερήσιος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος

Ημερήσιος-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

protoselidaefimeridon.gr
Κηρύχθηκαν σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης
ΚΑΙΝΥΦΙ
[ΙΣΤ.Σητθής
πήγεΡώμη
γιατοψάριυμ
s τιγΕιμπης
ΝΤΕΜΡΙOΥ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
τοπικΑ
ΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΙΙΥΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙ0
Τηλ.: 26740-61050
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙθΑΚΗ « ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΜΕΡΕΜΕΤΣΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΚαταοκΣΙΙές Επισκπές Σγιττρήοεις
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΝΑΤΩΝ
Περιποιήσεις Κήπων
6936-919834
ίΤ6976-7ΙΙ679
ΑΡΤΟΠΟΙίΑ.2ΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
k efalimmgefse is.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣ.ΣΚΙΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
Τηλ_: 26710-23280 /
30 ΜΑΤΙ 2. ΚΑΙΡΟΣ-ΜΧΡΑ 2. ΧΑΤ-ΤΡικ Ι. 210GGER

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο