Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-09102019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-09102019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

100 ΝΙΚΗΤ
- η ΠΡΔΣΙΝΗ—
Toy ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΗΣΚΑΕΠΑΝΑθΗΝ “ ρΣΟΠΑΠ
ΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΣΤΗ
ΗΕ ΚΑΙ
ΤΟ ΤΟΙ
Toy "Ι
Τον ΣΥΜΠΕΡ*ΙΡΑ
άλλο Οι πράξεις
ΜΑΖΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΥ" Ι Ρ" ru υ,ΜΕΙ
ΤΟΥ H ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ
Το. 2APY
ΚΑΙ
ΝΕΑΑΜΚΥΨΟΥΣ
5.000.000 ΕΥΡΩ
ΕΤΛΙΜΟΣ
Ο «Π» ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΣΣΕΙΟΝ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΙ "E
τακ ΜΙ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο