Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΤΈΤΑΡΤΗ
ΕΤΟΣ:490
ΑΡ. 13979
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΩΙ.ΙΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
1,5€
T: 210 38 17 700 - 210 3817 716 - 210 3817 737 F: 210 38 17 331 - 210 3817 281 E; iho@otenet.gr W: wwwjhodimoprasion.gr
Στα όρια της χρεοκοπίας
o ΟΗΕ - Δεν θα μπορεί
να πληρώσει Ούτε μισθούς
01-4 E ι
ι" _ η&Ιί ι
Τέλος θα
ΟΗΕ).
Οδηγίες
Αντικαπνιστικός νόμος
Κικίλιας:
αριθμός καταγγελιών
Β" ίλης
ώ-, αλλά θα
ΙΙροσφΙ \ΙΚό
κτιι
στη
Κατασχέσεις
tK Της
ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ
ΙΙ0ινιΚ0ί κώδικες
οι
Εμβληματικά κτίρια
της Αθήνας αλλάζουν χέρια
42
ΣΙη
ΠΑΙΙ- W
σε Stucity,
ΊΙΙ Ό
ΠΙ
Ό S441T-ily,
ΙΠα
Κα; ΤΟ κλεί0ΙΙΙ0
Το
12.84 ) τ. μ .
est "e. ΙΙΙ
2007.
ΠΙ ΤΙΜ ,
Markl, Fiat
AB
Τα Δ
Οδό
22 e t-l“h. Η για τη
Το K
60 Ι
14.957
ΚΙΙΙ
Ι15ΧΙλ.
Σ Της
l.r asing
οτο
ακόμη πι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο