Λακωνικός Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λακωνικός Τύπος

Λακωνικός Τύπος-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
2019 Ι Έτος 2Ι. Ι 5743 Ι τιμή 0,50€
τηλ 2731M1253 2731081250
ΌΤΙ ψάχνεις είναι εδώ!
0λες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
11
Παραπεμπτικά
μαστογραφίας χορηγεί
η Ιη ΤΟΜΥ Σπάρτης>0Δ7
Αυτοπροστασία και πρώτες Πήρε το λακωνικό ντέρμπι
βοήθειες σε διημερίδα
η Σπάρτη Κόντρα στον
από την ΕΟΑ Λακωνίας Αστέρα Βλαχιωτπ 15
Νικητής o Ολλανδός John Koreman
Στην ιστορία πέρασε
η 31η «Σπα τακιάδα»
ΙΙΙΙ
Δυνατές συγκινήσεις μονο-
δικό κοι καλές ξΠΙ6ό0ξΙς
όρισε η 3Ιη -Ποδηλατική
Σποριακιάδ0 .1101 διεξήχθη 10
Σάββατο 15/10) στη διαδρομή
Αθήνα-Σπάρνη. Η 0.;κίνηση δό-
λίγο μετά Τις 07:30
τοι) Σαββάτου το
"αθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρ-
οι 364
Κλήθηκαν να 6Ι0νύ00υν την
ΙΙΙΙΙ
απόσταση συνολικού μήκους
257 χλμ. to γεγονός. ότι Ο
φετινός αγώνος διεξήχθη με
δύσκολες καιρικές συνθήκες
(Κόντρα Ισχυροί άνεμοι). ΟΙ
αθλητές κατόρθωοαν να
Κληρώσουν tmv προσπάθειά
τους .
Ο Ολλανδός John Koreman. o
ζωής τοι
μάτισε ηρώτος στο άγαλμα Του
Λεωνίδα. με 8 ώρες κοι
15 λεπτά περίποι» Η Φάνη κο-
ραθανά0η -Ντον ούηογλ0υ
η πρώτη γυναίκα Τερμό
στην 3Ιη -ΣπορτοκιΟδο.
κοι μάλιστα με εντυπωσιακή
9 27 λεπτά.
Τους αθλητές υποδέχθη«αν
οτο ο
Βερούτης. ο δήμαρχος Σπάρ-
της Δούκας. η
Τουριστικής
μαρχος
Ανάπτυξης κοι Κοινωνικής πο-
λΙΤΙΚής Ζαχαράκη. Ο
πρόεδρος ιου Δημοτικού Συμ-
80υλί0υ Σπύρος Μοιράγιας. Ο
Τέως δήμαρχος BO-
λιώιης. δημοτικοί σύμβουλοι
Η Έρη Ρίτσου στον «ΛΤ»:
«Ζωή για τον Ρίτσο
σήμαινε ποίηση»
Αποκλειστική συνέντευξη της κόρης του Λάκωνα ποιητή
Ό Ρίτσος περιέγραψε την
ιποχή του. ιον αιώνα του.
ΙΟυ
ρίο τόπου του κοι του κό-
Τα της ποίησής
Όυ είναι τα θέματα που απα-
όλους κοι ως
τοια έχουν διαχρονική ισχύ .
Κόρη Ιου μεγάλου ΛάΚωνα
ποιητή Γιάννη Ρίτσου.
ρία [ΕρηΙ. αποκλειστική συ-
νέντευξή ης στον -ΑΤ-
Σε μια Ιδιαίτερη εξομολόγηση
στη οιήλη "ΣυνΛοκεδαιμο-
VilOV . η τοι
φοίου ποιητή της Ρωμιοσύνης
μιλάει
και τον άνθρωπο
Ρίτσο. ιο έργο αλλά τις
επιρροές Που άοκηοε στην
εξέλιξη ζωή π
ΠΙκότητα και η σταδιοδρομία
ιου. ΑΓΙό τη ου . έντιυξη δε θα
νηοη γιο τη γενέτειρα του
Ρίτσου. τη Μονεμβ00Ιά,
ενώ η κόρη του ποιητή δεν πα-
να 0Π0 Λή0ξΙ
την υποψηφιότητά Της με Τρ
ΚΚΕ στις πρόσφατες εθνικές
εκλογές.
Διαψεύδει
ο Δαβάκης
για το ΚΕΕΜ
Αντίθετος στη
μεταφορά μεταναστών
o Π. Δούκας
θέση αναφορικά με Ια δημο-
οιεώμοιο ιου κύηοι..ι αθη .Φί-
κοι ΤΟΠΙΚών
με την εγκατάσταση
δομές μεταξύ
Ιο KEEM Σπάρτης.
πήρε ο βουλευτής Λακωνίας
κ. Αθανάσιος Δαβάκης. ηρό-
Ε6ρος της Επιτροπής Εξοπλι-
Βουλής
θέμα δημοσίευσε Χθες ρ
.ΛΤ. (σελ. Ι6-Πλοτείας Το
ΑνάγνωομοΙ
στην
μέρες. 6ημοοιεύματα
ότι οχεδΙάζΙΙOΙ μετατροπή
-ανενεργού Κέντρου Εκπαί-
δευσης Εφοδιοομού Μεταφο-
ρών Σπάρτης οι κλειστό
Κέντρο.
Παρόμοιες
απμερα το πρωι και οε ρε-
ποριάζ τηλεοπτικού στο Ομού
Μετά οπό όλο αυτό οφείλω
το KEEM
είναι στρατό-
πεδ0. με αποστολή την
δευση στρατευσίμων
μόνιμων στελεχών σε κρίσι-
τοι
011040δήη01ξ
δια μετατροπής
ΟΕ ηροσναχωρησιακά κέντρα
δεν αφορούν ενεργά στρατό-
ηεδα το KEEM Σπάρτης
Αυτό.
κοι λίγο Ο
Εθνικής Νίκος
Παναγιωτόπουλος.
σελ. 7
Όταν o Τσίπρας
ανακάλυψε
την Γκρέτα
Της Καιιρίνος Οικονομά""

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο