Λαός Βέροιας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Λαός Βέροιας

Λαός Βέροιας-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

protoselidaefi
ΤΗ 9 οκτΩΒΡΙOΥ Αρ. Φύλλου 12.213 τιμή 0,60 Ευρώ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τογ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(πτο TOV Πρόξενο Των ΗΠΑ
από τους δαόμούς
uminium
"Περήφανα
γηρατειά"
με υγεία
Ta πάντα, παντού.
Acs
τη,1.: 23330-28050
Acs ΒΕΡOΙΑΣ
50. 23310-75400
Acs ΝΑOΥΣ_ΑΣ
28.
την μάδα -
*άννββης,
μημφηκό
SRRT mRr
the art
of braining up
2331120801

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο