Ολύμπιο Βήμα


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

protoselidaefimeridon.gr
ΟΛΥΜΠΙΟ
ΤΟ
11 %
ΤΟΜ
ΤΕΡΠΟΣ
PALSO
ΑΝΑΣΑ ΝΟΙωΚΥΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΤΤρ0σΧέδΙ0 ΤΟΙ
Τφ0ϋΠ0λ0ΥΙσμ0ύ μέτρα a
την Τόνωση της ΟΙΚΟνΟμ ς
ME omN ΚΑΙ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ημερίδα από την Μητρόπολη
Και TOV σύλλογο ΑρχΙΤξΚΤόνων
Και
τιμή Σοκ
1290
Την
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
τα
Των τοι ;
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο