Πατρις Ηλείας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πατρις Ηλείας

Πατρις Ηλείας-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΠΑΣ
ΟΙ ΣΧ0ΛΕΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
στο επίκεντρο
στην Ολυμπία Οδό
ΑΤΡΙ
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
Όποιοι έχουν
αμφιβολίες
ας αναλάβουν!
Η Β ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΙΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΙ ΣΤΗΝ . ΙΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΙΙ
ΗΛΕΙΑ
9 ΚΥΡΩ Τιμή 1€
το ΚΙΝΜ.
με σύγχρονο
λόγο...
»10
ΛΕΝΤΖΑΣ
Ανέβηκε στα
πυροσβεστικά!
1
αρμρ
ΠΑΚ"" Ο.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΤΗΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ
πρόσωπο του ΕΛΓλ
η ΔΗΛΩΝΟΥΝ
ΡΑΒΔΙΣΤΗΣ
ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΕΠΡΕΨΕ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΌΦΟΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΑΛΙΑ
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΔΙΤ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Απο ΤΟΝ
ΛΥΜΠΕΡΗ
για Τριανταφυλλιά
ΑΟΊΣΤΙΚΟ
ΦΟΡΟΤΕΧ“ΙΚΟ
Μπίστολας
τηλ.: 26210 20072
Fax: 26210 36506
κιν: 6977 445629
enlkomplst.gmall.com
Επιφανειών
Πέτρα
ΈΜΠΟΡΙΚΗε
ΑΜΑΛΙΑήΑΣ
23114. 21930. "263.2ΒττΙ.2Ι“Ι.ΖΠ79
ΤΗΝ. 380%
Πανα ιωτόπουλο
ΣΤΗΡΙΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ τοπικΗ οικοΝOΜΙΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο