Πρώτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη

Πρώτη-09102019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

proto ,elidaefimeridon.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ οκταΒΡΙOΥ
ράιη
SPORTS
Μ.λυ
Με Έ συμμετοχές!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Απο ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΥΣ
ΤΑ «ΟΙΚΟΠΕΔΑ»
που ερευνούνται για
υδρογονάνθρακες
Περισσότερες από 30 περιοχές για έρευνες υδρογονανθράκων έχουν εντοπιστεί
στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης
τικ 5
Αναζήτηση καινοτόμων ιδεών στο
ΜΕΣΩ TOY INCUBA
Χώρο του αγροτοδιατροφικού τομέα
ΠΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ
Μικροπροβλήματα
με την μεταφορά
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓOΥ
Εν αναμονή
του ραντεβού για
το Πάτρα- Πύργος
ΑΓΡΟΤΙΚOΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Υποχρεωτικά
στο μητρώο
Πραγματικών
Δικαιούχων
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΟ
βιομηχανική
τομάτα
κοι ελαιόλαδο
ΙΙΙ π
ΠΥΡΓΟΣ
Οι Πανεπιστημιακές
Σχολές στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος
των μαθητών
27,
ΕωΙ„-,
proto ,elidaefimeridon.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ οκταΒΡΙOΥ
ράιη
SPORTS
Μ.λυ
Με Έ συμμετοχές!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Απο ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΥΣ
ΤΑ «ΟΙΚΟΠΕΔΑ»
που ερευνούνται για
υδρογονάνθρακες
Περισσότερες από 30 περιοχές για έρευνες υδρογονανθράκων έχουν εντοπιστεί
στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης
τικ 5
Αναζήτηση καινοτόμων ιδεών στο
ΜΕΣΩ TOY INCUBA
Χώρο του αγροτοδιατροφικού τομέα
ΠΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ
Μικροπροβλήματα
με την μεταφορά
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓOΥ
Εν αναμονή
του ραντεβού για
το Πάτρα- Πύργος
ΑΓΡΟΤΙΚOΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Υποχρεωτικά
στο μητρώο
Πραγματικών
Δικαιούχων
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΟ
βιομηχανική
τομάτα
κοι ελαιόλαδο
ΙΙΙ π
ΠΥΡΓΟΣ
Οι Πανεπιστημιακές
Σχολές στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος
των μαθητών
27,
ΕωΙ„-,

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο