Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
1,5€
ΕΤΟΣ:490
ΑΡ. 14001
Τ: 210 700
Τέλος τα μετρητά :
ΣΠΙ 300 ευρώ το όριο
τις συναλλαγές από το 2020
Το "o
500
ωρώ θα
Ψήφος αποδήμων:
Στα Κόμματα
το σχέδιο νόμου
Το νόμου
- Το
35
. Να η
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- 210 3817 716 - 2103817 737 F: 210 3817 331 E: iho@otenet.gr W: wwwjh(klimoprasion.gr
Υπ. Οικονομικών
Ι ιούνκερ
t" ι o Νιό-
άΙ κά
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί
εδώ και εβδομάδες
7 ΚΙΙΙ
της
οτο al
ΟΙ
ΟΙ
O&tt to
, H AVta
άΊΙ>
101
ΙΙΏ νη

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο