Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

θερμοκηπίων οπ0ονεμοστρίβιλο
Σπάνιο καιρικό φαινόμενο στην Κουντούρα Χανίων ΣΕΛ
MEA
5780. 1 C ΣΑΒΒΑΤΟ9 ΝΟΕΜΒΡΙOΥ2Ο19
«Μέχρι το τέλος του 2019», λέει τώρα ο υπουργός
Καθυστερεί
o BOAK
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑεβ\φψΥψαΦέργο, ενώ Oi Κρητικοί
ρμνεχίζουν να σκοτώνονται στον επικίνδυνο δρόμο
Συρίγος
«Λάθοςναυπάρχειτόση "Χριστουγεννιάηκος
8.9
Συνέχεια των αντιδράσεων
ανησυχία για τουςπρόσφυγες μποναμάς”τονέοπρόγραμμα γιατη "σφαγή”τωνσχολώντου
που καταλήγουνστηνΕλλάδα» τηςΚοινωφελούς Εργασίας ΜεσογειακούΠανεπιστημίου
0 Κο00ος ΙΙΙ00ει γιο τον κοι τον ΙΙΑOΚσιις ”Αθ0ηιικές Ιστορίες”

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο