Συνείδηση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση

Συνείδηση-09112019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

οσυνεΙδηση
"K Και
ΙΟ
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ3
ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ» Τ)
Κατηγορηματικός Ο ΙΟ
κοι ξΚΙξλξ0Ιξί tnv
Πρωτιά
Θανάση
ENERGY
.Είμαστε αποφασισμένοι να μην
η α ραχωρήσουμε κα νένα κεκτημένο.
Μήνυμα
Στην Πάτρα
η Σύγκλητος
Παπαναστασίου
ΤΟ Τμήμα
Μηχανικών
στην Υπουργό Παιδείας Περιβάλλοντος
για το νέο
let
ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙOΥ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο