Νέα Κρήτη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη

Νέα Κρήτη-09122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΆσιειιοςβρέθΙΙΚξ
νεκρός μέσα στο
Κρήτη
ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΜOΥ 5501 ΤΙΜΗ 1 C ΣΑΒΒΑΤΟ8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 www.neakriti.gr
Πώς θα οι Δήμω
Έσοδα από
τα σκουπίδια
ο Τι ισχύει ακόμη για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ενόψει και των εκλογών του Μαΐου Μ2
Επέτειος
Καιρός 11
Εργασία ΣΕΛ. 7
Slloer league 21
Μεγάλοπαιχνίδιαύριοο0ΦΗ Μπήκεστα..Ψυγείο Το ναυάγιοπουάλλαεε 0ιπροοπηκέςγιατον
υποδέχεταιτονΠαναθηναϊκό! ολόκληρηηΚρήτη τηνιστορίατηςΚρήτης κατώτατομισθότο2019

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο