Νέα Εγνατία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Εγνατία

Νέα Εγνατία-10072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΕΡΟΥΝ
radio
Ι ΔΕΝ ΘΕΛΟΫΝ
88,6 fm
alpharadio.gr
έα Εγνατία —
ΤΕΤΑΡΤΗ
10.07.2019
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμή: € 1,00
ΝΙΚΟΣ ΚΥΠOΥΡΓOΣ
Συνέντευξη: «Π παρόπα
περνάνε ιπτοα.πεδιιτα αιιό
μάχι μης, αλλά σπάνκι η
τόινη μα στίκαιμι
13
ΑΡΧΑΙΟθΕΑΤΡΟΦΙΑΙΠΠΩΝ
Πω ι-ιιησβάσηιο τα
(ιτφκι κπηττκά προ
(Ρ,ήματα αΜ
Ο ΒΙΚΡΕ
άτομο
rm.lA
ΙΙΙ
Την
τις τη
και όφστη :: ΙΟηηρΙτη
εξέλιξης.
ην , ή το
70
Χρυσή ευκαιρία να γίνει
ό,τι έγινε στα Χανιά
και Μουρ.άδης βρίσω-
μεταξύ άλλων και
τά8εση Μέτρων. Και οι
πο Ιθ,« να λάβα την π€Αιπκή an&tkt-
που ο τς»κάτηόςτου Μυ
στα
ΟΔΡΑΚΟΣΑΠΑΝΤΑΣΤΟΝΜΙΡΙΔΗ
ΟΣΙΜΙΤΣΗΣΓΙΑΤOΝΕΤΕΡΟ
ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ
«Ο
νης έ ,ης χαμηιατι-
κός
τηλα-
10
πουκαμισάς
O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡOΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΛΕΠΟΥΡΠ.ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΤΤ,ΠΙΝΙΑΤΑ για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
: 77 & τηλ: 2510 220201
ΠΒ. ΚΑ Θ. ΚΡΗΤΗΣ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο