Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-10072019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.gr
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. ΚΙλΚίς ΤΟ Y K K Ι Σ
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 - έτος 200 - ISSN: 2654-0533 - αρ. φύλλου 4908 - 0,50 ευρώ
Υφυπουργείο πρόκληση για τον Γ. Γεωργαντά
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
με αρμοδιότητα την απλούστευση
των διαδικασιών για την καταπο-
λέμηση του τέρατος της γραφει-
οκρατίας o βουλευτής Κιλκίς
της Νέας Δημοκρατίας
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
σε.λί&Ι 5
Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι προτάσεις στο
ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΥ
lEADEWCllD
της ΑΝΚΙ
Παράταση καταληκτι-
κής ημερομηνίας υπο-
βολής προτάσεων
Καλλωπισμός Θεάτρου Λόφου
και Θερινού Κινηματογράφου
σελίδα 7
σελί&τ 7
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ
Ύστερα από οχτώ χρόνια
ο δημοκρατικός κόσμος
του ν. Κιλκίς θα έχει εκ-
φραστή στο Κοινοβούλιο
προγράμματα
κατάρτισης για
ανέργους
ΡΙΜΟ2ΕΟΤΙΚ
KllKlS
25 έως 29 ετών και 30 έως 45
σελίδα 9

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο