Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-11092019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-11092019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΙ--ΙΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΙ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. 27373
ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gT
Τηλ. 210-3215692-688 FAK 210-3215877 0.60 ΕΥΡΩ
84η ΔΕΘ: Ψωμί,
μπισκότα και
πρωτεΐνη από
γρύλους στο
τραπέΖΙ μας
Τα έντομα ως τρόφιμο είναι ένα από
τα κυριότερα νέα όπλα της παγκόσμια;
.ιιι μια ΙΙΧΙΤΙ*ά παρθένα βιο-
μηχανίπ η Ελλάδα διαθέτει όλα τα
χαρακτηριστικά, .-του την καθιστούν Ιδα
νική για την καλλιέργεια τους. Είναι ό-
n *ΙΙΙ
μας πρωτεΐνης από έντομα χαι δη από
ταπεινούς γρύλους;
αΙΡυσικά. γιατί όχι; έχετε τον χαιρό, έ-
τετε τις συνθήκες σε τα επίπεδα.
ρείτε να το κάνετε σαφέστα-
τα Ha to
To βασίλειό τους
Brexit
ΤΙ ΤΟΥ Τί.
τλο του πιο αποτυχημένου πολιτικού
στην ιστορία της ανθρωπότητας; Θειο
ΙΙΙ;
μάχες διάστημα έξι
ημερών, διεμδιχεί με αξιώσεις αυτή τη
θέση στα βιβλία της Ιστορίας.
Καθώς η Βουλή Κοινοτήτων απέρ-
ρΙΙΙ. έ ΥΙΙΙ το ΙΙίΤημά ΤΟΙ ΥΙ(Ι
πρόωρες Ι Αλογέ; ΑΙ1Ι ο ίδιο; αναΊ“Αάστηχε
να διαγράψει του
κόμματός του Υ."Ι να λ.Ιίσει, ουσιαστικά,
το κοινοβούλιο για να μπορέσει να
θήσει την έξφή0 από την ακόμη
συμφωνία, ο
πρωθυπουργός παρουαιάζε 3
Fitch:
«ΣκοτεινιάΖουν» οι
πρΟΟΠΤΙΚές της
παγκόσμιας
οικονομίας
H κλιμάκωση του (ΊΝξΧΙζΙίμεν0υ ε-
ΡΙΠΙ)ρΙΖ0ύ (ι νά!Ιξ0ΙΙ "τι; ΙΙΙΙΑ
*ιιι την Κίνα *ιιι η εντεινόμενη πιθανά-
ΤηΤΙΙ
Την
(ιτι; εξελίξει ; ποι,
ΤΙΙμάΙΠ 0Ι ν ΠΟλΙΤΙΥή ΥΙΙΙ
τον ορίζοντα ό,τι α-
ψορά την προοπτική της παγχόσμιας οι-
Την ο
Rutings.
Κυπριακό: Πλήρης ταύτιση
Αθήνας - Λευκωσίας
Συνάντηση του
μι τον Πρόεδρο της
Κυπριακή; Δημο
στο Μέ
Μαξίμου, με
βασικό θέμα τις εξε
λίξεις
K (Ιλ Ο) OVTllS
τον ΚΙΕπριο ΙΙρόεδρο,
ο Μητσοτάκης έ-
λόγο για μία ε-
νοντας πως ο
τσασιάδης είναι ο
πρώτος (Ιρχηγός κράτους Ι .-τφη έχετΙΙΙ
ΤΟ
υε ΙΙίΙΙ εξαιρετικά ευαίσθητη Υ.ΙΙ
μ;τή, ότι ΟΤΟ
μέλημα Ελ-
στικών εγγυήσεων, ενώ την
ΤουρκίΙΙ πως δημιουργεί προβλήματα στις
τι]; ξ ΠΙΙΥέ
ΤΙΙΓ.
γούν πρόοδο, .Ί(ΙρΛ τη δική σου εξΙΙΙρρ
τικά εποικοδομητική στάση. Η ΤΙΙ0<Ιβιττι-
της οτιι ΠνΟΙ-
ΚΙΙΙ (Ι-
χό μίνι 1υγκρ0Ι 0ΙΙΙκή ρητορική
κνι5ξΙ τη διξΙ]γή της Ο
ΟΙ
ξ;ΤΙλ0Υέ;
*ΙΙΙ «Ι Ι
Ελλάδα πάντα δίΛλΙΙ ατην κι"
H Ι ΤΙΙθερΙ5ς (1Ι !ΙΠΙΙφΙΙ-
αρωγό; βήμα
πλΠί0Ι0 Της ΥΙΙΙΤΙ
Υ(ΙΙ τι της [EV-
ΘΙΙ τι;
ιιτι της Συνόδου του ΟΗΕ-, υπογράμμισε
ο κ, Ο κ(ιι
ΤΟΙ
ξ ΧΙΙρΙΙΚΤηρΙOΤΙ7Μ,
Ποσά ρεκόρ για τη Σίτι που ξοδεύει, τη Λιλ που
εισπράττει και τα 38 δισ. της δεκαετίας
Ολόκληρη n λίστα των επιτρόπων και
των χαρτοφυλακίων που αναλαμβάνουν
της ΕΕ o Μαργαρίτης Σχοινάς
Τη λί0ΤΙΙ με τ" Των Τη; ΥΙΙΙ Των
ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. Τρίτη) η νέα πρόεδρος της Επιτροπής, Ουρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν.
Συγγνχριμένα, στο στενά της επιτελνίο θα βρίσκονται τρεις
O εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Φρανς ΤιμερμΠγς (Ολλανδία), θα σνντονίζξΙ τις εργα-
με την
κή για την δράση, με νην υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης για την Κλιματική
H ΤΟ
μΙΤΙ; ΥΙ(Ι ΨΙ1φΙΙΙ ΑΙί ΚΙΙΙ [ΙΙΙ ξ ί"ΙΙΙ n
τος αρμόδΙΙΙ ΥΙ<Ι θέματα ανταγωνισμού, μι τη της Γενικής
2
Ανταγ Ι αμού.
Το ποσό ρεκόρ των 6,622 δισ. ευρώ
οι ΙΙΙ5λλ0Υ(ΙΙ Τα ΥΟ-
ρυφαία πρωταθλήματα (Αγ-
Ίλία, Ισπανία, Γερμανία. Γ (Ιλλί(Ι)
σε χειμερινές και
το 20 Ι 9.
Λυτό αναφέρεται σέ πρόσφατη έρευνα
του ClES. Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών
Σπουδών. που εδρεύει στην Ελβετία Υ.αι
δημιουργήθηκε το 1995 κοινοπραξία
Γης FIFA με το Πανεπιστήμιο του ΝοφΠΙ-
Ι 852 ΥΙ(Ι Vll ΟΤΟ
συμπέρασμα. πως οι επενδύσεις στην με-
αγορά την τελνυταίΙΙ δεκαετία
2
Από τα 1,542 δισ. ευρώ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο