Ενημέρωση


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ενημέρωση

Ενημέρωση-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Επειγόντως αντιπολίτευσηΙ
ΜΕΡΩΣΗ
Ι Ι κονπ .Ά ΙΙΙΟΚΠΠΤΙ*
Μετωπική σύγκρουση λεωφορειούχων
Χρήσω
Τη
ΔΑΣ ΟΤΑ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο