Φιλελεύθερος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Φιλελεύθερος-11092019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Φιλελεύθερος

Οπισθόφυλλο Φιλελεύθερος-11092019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

«ΚΡΥΣΟ»
ΕΝΟΣΓΛΥΠΤΗ»
Της Εύας Μοδιν0ύ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
Toy AP€oyp ΣΕΛΝΤOΝ
τελ.
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
Οιή$λεύθερος
Καπιταλισμό>
Αυτή την
Πα ρασκευή
- ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΓΚΜΣΕΙΕ ΑΔΕΙΙΙΝ
Alo
ΗΛΕΚΤΡΙΝΙΚΙ
ΜΑΤαΡΚΑ
"ΘΕ κηαικο
ΑΙΟ
πα
ΙΙΙ-
ΟΚΤΚΤΤΙ
ΤΕΙΝ "Ι
ΕΚΑΤ.
ιικηι τγπ
ΤΙ
ΟΑ ΚΑ"ΠΙΠΑΙ
ΗΛΕΚΤΡ“ΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΜΝ
Ο ΜΑΡΓΑΡΠΗΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΒΑΡΥ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
Τ". S, 20-2124
ΓΙΑ
Ο ΝΕΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
δόνάλα τα ι_ηοιιργεία, ξεκαθαρίζουν οι κανόνες
ανάπτυξη με ένα πακέτο αλλαγών που γνωρίζουν
σαρώνουντα εμποάα στην επιχειρηματικότητα. τοπεριβάλλον και τους όρους με τους οποίους
Με το νομοσχέδιο, εμπλέκονται σχε- καλούνται ναπαπτύξουντιςδραστημότητέςτοι_ις
00
νατΑΥΞ τκ ΓΙΑ ΚΑΙΣ
- ΚΙΝΙΤΚ ΓΙΑ
ΕΑΙΚΣΙ
ΤΟ" 0" u ΜΙΝ
Ε ΝΙΙΚΑΑΙΣΠΚΟ
ΚΑΙΙΕΡΜΕΤΑΙ
κτπ ικ
Πι« Ι ΥΝΑΙΚΑΑΙΤΤΟ“
αν,οπικσγ
τα ΕΟΚΑ
ΥΙΙΧΡαιτικιτ
ΣΤΑ
ΣΥΡΙΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ
ΑΠΤΝΡΟΤΕΠ
ΕΠΤΥΜΑ
ΑΝΑΛΥτικη
ΙΔΙΚΙΝ
ΠΑΠΑΓΓΕΛOΙΙOΥΛOΣ
ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΕΣΓΗΣΑΝ ΤΗ ΣΚΕΥΩΡί,ς
ΤΗΣ NOVARTIS
Ι 7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΤΟΥΣ «ΚΑΡΑΝΙΚΡ.±
ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο