Νέοι ορίζοντες


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέοι ορίζοντες

Νέοι ορίζοντες-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΠΟΙ ΟΡΙΖΟΠΤΕΣ±
- Αρ. -Τ&ρα:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΙΙΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ MM MOCYNON
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΛΗ
Χανίων
e mAil:
101JPASSlS
"Χρηματιστήριο" ελαιόλαδο
ΙΙ οι τιμές ίχότι:) ()ι.ι ΙΙνί:βονν;
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ
έλέγη το νέο Προεδρείο του δημοτικού ¯
συμβουλίου Κισάμου
Άπειροι αλλά με όρεξη για δουλειά οι νέοι αντιδήμαρχοι
Ι". *ΦΚΠ)
ΝΙΚ. ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΊΛ\ΚΗΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΙξΣ
Crete Perfect Home
Στιούαρτ Σάιμον
ακίνητα ης« ηωληαη
ηεΡικ,4ΗΣ r.
ΑΠΙΣΤΕΥΤξΣ Σε ΑΚΙΝΗΤΑ "
8220
ΤΑΧΙ OFFICE
ΚΙΝ.: ΙΙΙ

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο