Ροδιακή


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ροδιακή

Ροδιακή-11092019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H ΡΟΔΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 40
Ορίστηκαν Χθες
οι αντιπεριφερειάρχες
Νοτίου Αιγαίου
Επιχειρείται η αξιοποίηση όλων των συμβούλων
της πλειοψηφίας.
Τιπ ιλαμβάνε
τό πακέτο πόύ”
ανακοίνωσέ>"
στη-Θέσσαλονίκ
οπρωθυπουρ ,«
ΣΕΚ. 3”
ΓΙΑ ΤΗΝ
Εξαφανίστηκε
οπλισμός
από τη Λέρο!
Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρε-
σίας και κλιμάκιο εγκληματολογικών
ερευνών βρίσκεται ήδη οτο νησί. H υπό-
Φεση χαρακτηρίζεται ως Ιδιαίτερα σο-
«Ετοιμόρροπα»
ιστορικά κτήρια
της Ρόδου!
Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ηου πρέπει να αντι-
μετωπίσ0υμε άμεσα. δήλωσε o δήμαρχος Αντώνης
Καμπουράκης.
ΣΕΛ. 5
βαρή.
ΣΕΚ 3
ΑΣΦΥΚΤΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Η ΣΥΜΗ
H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑ-
PAMENEl ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΙΚΗ ΠΟ ΝΗΣΙ.
ΣΕΛ. 16
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Three Sixty". η
ροδίτικη εταιρεία
που παρέχει όλες
ΤΙς υπηρεσίες.
ΣΕΛ. 15
ΕΝΘΕΤΟ
για την Παιδεία και
την Εκπαίδευση
ΣΕΛ. 17-23
Πρώτο
κουδούνι
με κενά στα
σχολεία μας
καλυφθούν σύντομα
-πάντως. όπως διαβεβαι-
ώνουν οι αρμόδιοι.
ΣΕΛ 9
««Παγώνουν» οι ρυθμίσεις
για τον αιγιαλό
Με εντολή Tou πρωθυπουργού. ύστερα οπό τις αντιδρά-
σεις.
. ΣΕΛ. 7
Ι!

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο