Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Η ώρα των Σπορ-11092019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-11092019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

proto ,elidaefimeridomgr
Κοντρό το πρόβλημα με ΟΑΚΑ
ΙΙΙ" , , ,
ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΝΑ ΒΡΕθΕΙ ΕΔΡΑ ΓΙΑ Τ0 ΑΕΚ-ΒOΛOΣ,
οηΩΣ ΚΑΙ ΠΙΑ τΓήΑΙΧώΙΔΙΑ ΚΑΙ
Αποκαλυπτικό ρεΟρριάζ ιου Τάσου Τοαιάλη την προσπάθεια που
να βρεθείΑύσή μέσα ουνιήρηοης για ιον: λοοιάπηια
Η Τρία" »όμ. m
ΠΑΡΑ ΝΑ
rpoaA. ΚΑΙ ΜΟΙ
ΠA ηΡΩΤ ΚΑΙ
ΤΙ" Ι" ΑΕΚ.
ΤΟ ΤΟ
ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΝ0 ΚΑΝΑΛ -ΓΙΑ ΤΜ
Ο 10
ΣΤΗ EXEI ΞΕΚΙΝΗΤΕΙ
Η ΑΕΚ. ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ
Ο tptAMtMOt ΤΟ V K.A.AWl
ΝΑ ΑΥΤΟ
O ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ. ΑΛΛΟΤΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 24ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΤΗΣ „ΕΝΩΣΗΣ„. ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ
„ΩΡΑ„ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ, ΤΟ πογ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ 3-5-2 τογ ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ
«ηοίκτηςπιςχρονιίςοΜιιπίνηςστηνΑΕΚ»
«ΠΡOΣOΝΤΑ ΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΤΑ ΣΥΝΑΝΤΆΣ ΕΥΚΟΛΆ ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΙΚΤΗ»
ακοιτάει Ιονούτ Βίνα
νια... αντί-Μάντααο»
.M“EPAEMENO.
ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ EWl. lEKEl ΤΟ
THT ΣΤΕΑOΥΑ
ΓΟΥΕΣΤ
wv OM ΓΙΑ ΤΟΝ APKHro ΑΕΚ
ψυκωιιξμιρρνενιινιι
ιιιι ΙξΙΙβΙΙ)!
«Κιτοινόιιάμρος»
ήα,τίτλο!
ΜΕ TiM,1AMlA ΚΑΙΠΕΤΆΤΕθΠΠΑ ΤΙΣ 19:15
ΚΑΙΡΟΙΠΑ
ΜΑΖΙΚΗ και ΠΑ8ΜΕΜΕΝΗ ΣΤΠΡΙέΗΙΙΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
που ξι«
ΑΜ στην

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο