Η Πράσινη


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Πράσινη

Η Πράσινη-11112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Πράσινη

Οπισθόφυλλο Η Πράσινη-11112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

0,101 ΤΟ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ - (81-79)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗθΕΑ ΕΧΟΥΝ
ΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Ο ANHKEi Ι ΤΟ τργ
ΠΡΑΣΙΝΗ
ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
H ΑΙΩΝΑ
ΑΣΤΕΙΟ
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ. ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΙΤέΛΙΚΩΝ META Απο 16 ΧΡΟΝΙΑ!
ΑΠΟΤΙΙ-2ΤOΥΗΠΡΙΝOΥΚΑΙΚ4ΚΑΝΕΙΤΗΝΑΝΑ
ΤΑΣOΣ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αυτό
Ο ΠΡΩΤΟΣΑθΛΗΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΆΜΑ!
ΔΙΕΝΥΣΕ
stOl
000 Κύλ%Υλ4
ΜΑΚΕΝΤΑ ΠΕΡΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ BPBHKAN
ΠΟ ΤΡΟΗΕΡΟΣΟΧΑΤΙΗΓΙΟΒΑΜΙΣ
έτ σι;
ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ
ΟΚΙΙΣΤΑΣΓΚΕΜOΥΙOΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΜΗΚΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΡΑθΩΝΙ0
ΚΑΙ ΤΡΙΤOΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ. ΞΑΝΑ ΩΣ ΠΑΝΑOΗΚ4ίΚOΥΤ
ΤΙ ΤΙ"

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο