Μetrosport


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μetrosport

Μetrosport-11112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Μetrosport

Οπισθόφυλλο Μetrosport-11112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

Ο ΠΑΟΚ:
ΣΚΟΡΑΚ ΠΟ
H ΑηιτπγτΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΦΕΡΙΙΡΑ ΗΕ
ΓΙΟΣΙΠ ΜΙΣΙΤΣ
Ο ΚΡΟΑΤΗΣ ΚΆΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΤΗΝ ΚΑΛ ΠΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ TOY
ΔΙΚΑΙΩΝOΥΝ
,ΑΠΟΚΑΛΥψΗ;
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ .
ΤΟΝ 26ΧΡOΝ0 ΕΘΝμκΗ ΤΗΕ ΧΩΡΑΣ τον
r. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΙΤ& -ΝΑΙ. ΤΟΝ ,
METROSPORT
ΧΑΛΑΡΑ
ΚΑΙ Ο
17
-ΚΡΙΝΕΣΤΕΑΠΑΝΤΕΣ„
6ΑΔΑΣ
Ο ΑΡΗΣ ΜΠΗΚΕ
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΓΙΛΕϊ
ΠΑΡΟΤΙ ΕΚΑΝΕ
ΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
ΣΤΟ Α ΗΜΙΧΡΟΝ0,
ΣΤΟ Β
TOY
tTO Ι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο