Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Πελοπόννησος-11112019


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-11112019

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤOΣΙΔΡΠΗΣ
Το σχέδιο 2021 της Αιγιάλειας για
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
θησαυρός το έργο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων σε τόπους με ιστορία
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛξΙΑ
ΤΗΣ ΔΕΙ.-ΙΤξΡΑΣ
Το τρένο θα πάει
νέο
Το σχέδιο της Π
γραμμή tns
ιον διατηρή«ΠΙ
ό,τι κι αν
ΙΙΙ κάραξη omv Πάτρα. >
ψυκρολουπία
νια 104 Πατρινούς
ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΤΙ αηό Ξιρόλακκ«
προς ΜΙίλΙΧ0: O Δήμος
δεν μας απαντά ακόμα.
> ΑΡΘΡΟ 2
ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
οιη ουνάνιηοη ιου Κα-
ιμημαιων,
ΑΔΕΛΦΙΚΗ
γποΔ0ΧΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ
ΑΥΙ0
Ανδρέα για νέο Μη-
H ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΟΤΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΗΣ ΗΡΩΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΣΕ
ΕΚΤΑΣΗ
Ιστορική νίκη,
TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
META Απο
38 ΧΡΟΝΙΑ
Spor,
> 19-32
81-79:
Αγόρασαν . έκτισαν , δια-
Και πιο-
λ0Ι" . o
να βγει δικαστική απόφο-
on. διαμερίσματα πο-
λΙΙών στην Ηρώων [10
δεσμεύονται.
διόΙΙ η Κτηματική θεωρεί
ι ΙΙΙήμα έΚΙΙΙOΙ1ς
δημόσιο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
011
οι ελλείψεις "ιι ιο
ΚΘΧ >
ΚΩΣΤΑ.Ι ΛΙΥΑΡΑΣ
ιστορική ευκαιρία
Και Ιώρα. o ΙΔΙλος: Ενας μαγικός Προμηθέας νίκησε 81 79 τον και
ΙΙροκρίθη“ ΙΟΙΙ Κυπέλλου. κάτι που αρνι:ι ιο παιραίΚό μπάνκα κοντά
τρόπαιο. "v η για Ιη νίκη. τελικά έμεινε I -Ι με
Απόλλωνα Λάρι«ις εκτός έδρας.
Γνωριμία
με τον νέο
δάσκαλο
ΙΙOΙός και οκηνοθέτης
Περικλής Μου0Ιάκης.
νέος διευθυντής
Δραμαιικής Σχολής
_ ΙΙΙ Ι
Απορρίπτω
τον μύθο της
Ψωροκώσταινας
Ο διανοοφΙΙ . «
Βούλγαρης δεν πιστεύει
ση ΙΙΙ θογ*νειας και πα
ρακμής. Αντιθέτως.
3η η ακροδεξιά
στην Ισπανία
σιρ 20" ιων
ΟΙ Σοσιαλιστές Πώρο
μι 29%. ακολουθούσε ιο Λαϊκό Κόμμα.
Κα Ι to VOX 14%. οι lJllida.s
podemos 10%.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο