Πρωινή Κιλκίς


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή Κιλκίς

Πρωινή Κιλκίς-11122018


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

is.gr
ΙΡOΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς Y K
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - έτος 190 - αρ. φύλλου 4767 - 0,50 ευρώ
Κρούσια: Ενεργός o διαγωνισμός
μετά από Kolotumba της κυβέρνησης
Χρυσός στα Κρούσια: Ηχούν ειρωνικά οι "ηρωικές” προεκλογι-
κές δηλώσεις από το Κιλκίς του στελέχους τότε και νυν αρμόδιου
Υπουργού Γ. Σταθάκη ότι θα ακυρώσει τον διαγωνισμό για
έρευνα και εκμετάλλευση χρυσού στα Κρούσια
Στο ετήσιο συ-
νέδριο της ΚΕΔΕ
o Δημήτρης
Κυριακιδης
σελίδα 5
O βουλευτής Γ . Γεωργαντάς προς τον ΥΠΑΑΤ Στ. Αραχαή3ίτη
Με τις κοινόχρηστες εκτάσεις πρέπει
να καλυφθούν οι τοπικοί καλλιεργητές
σελίδα 7
Δωρεά στο Κοινωνικό
Ιατρείο-Φαρμακεί0 Κιλκίς
Αναζητών-
τας έναν
νοικοκύρη
για
δήμαρχο!
Του Κώστα
Τερζενίδη
Εκτός WiFi4EU
και οι δυο δήμοι του Κιλκίς
σελίδα 3
Κυκλοφό-
ΓΙΑΝ
ρησε το νέο
μυθιστόρημα
του Γιάννη
Τσιτσίμη
σελίδα 5
τράπεζα «ΑΚΡΙΤΩΝ»
Πολυκάστρου Μήνας «προ-
σφοράς αγάπης» o Νοέμβρης

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο