Ορθόδοξη Αλήθεια


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ορθόδοξη Αλήθεια

Ορθόδοξη Αλήθεια-12022020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H αγάγτη δεν
είναι εμπόριο
ΟρΟΜΡξη
«Προσευχόμαστε
καθημερινά
για TOV κορον(ήδ»
η ρουτίνα
Σύντομα το
φως από Ερντογάν για
τη Σχολή της Χάλκης
Αντιδράσεις για το σήμα ΠοΙ) επέλεξε η επιτροπή «Ελλάδα 2021»
Εορτασμοί
για το 1821
χωρίς Χριστό
Δεν υπάρχουν πουθενά ιερά σύμβολα! Μαθητές του
δημοτικού δήλωόαν ότι παραπέμπει σε
διαφημιστικές λωρίδες, ακόμα και κασκόλ. «O Αγώνας
ήταν χριστοκεντρικόφ> λέει o συγγραφέας Ηλ. Οικονόμου
«Επιθα σοκ όταν είδα
να πιίρνουν το νερό
της βάπτισης για να
πιουν, να ξεδιψάσουν»
αναφέρεται στη καθημερι-
νότητα. "Μερικές qKW&s έχουμε ένα
κι στο ΙΙερΙΤΙίλιγμα
στην 16-17
ΚΙΣ
«Η γιορτϊι θα πρέπει να μιλάει
στις καρδιές μας, να αφυπνίΖξΙ
συνειδήσεις, Ζωντανεύει
την να ξυπνά μνήμες»
Μικροβιολόγος
φόρεσε το ράσο
O π. Σπυρίδων
Παφτούνος ά
για την απόφασή
ΤΟΙ)
ας. την του
πι) και το
πρότυπό του. τον

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο